สุราษฎร์ธานี // สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 อบรมเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันนี้ (27ม.ค.64)เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุม รร. เดอะวัน อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผวจ.สุราษฎร์ธานี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน กิจกรรมยกระดับเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขา เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างานตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดฝึกอรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. 2564 และวันที่ 2-4 ก.พ. 2564 โดยการฝึกอบรม จากสถานประกอบกิจการ 12 แห่ง จำนวน 20 คน .

ข่าว : พจน์ คำจันทร์

%d bloggers like this: