วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำการให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

….นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำการให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ทั้งนี้ หลังจากได้รับคำชี้แจงแนะนำการให้บริการ ทั้ง 8 ประการ ในการอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ แล้ว นายวุฒิชัยได้สอบถามรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับได้ชื่นชมในความตั้งใจ และความเสียสละของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อให้ใช้ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ

และยังได้แจ้งความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย
ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ได้ให้บริการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันทำการปกติ ระหว่างเวลา 07.30 น.ถึง 08.30 น. และระหว่างเวลา 12.00 น.ถึง 13.00 น.

%d bloggers like this: