วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

เพชรบูรณ์ ปฎิบัติการเข้มข้นห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดดำเนินคดี

เพชรบูรณ์ ปฎิบัติการเข้มข้นห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดดำเนินคดี

นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เนื่องจากปัจจุบันเกิดจุดความร้อน (Hotpot) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นหลายพื้นที่และมีแนวโน้มที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้น โดยเดือนมกราคม ที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อน 874 จุด เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ปี 63 คิดเป็นร้อยละ 63.84 อำเภอที่พบมากสุดคือ ชนแดน 26 % บึงสามพัน 15 % เมือง 14 % วิเชียรบุรี 12 % หล่มสัก,ศรีเทพ,หนองไผ่ 9 % หล่มเก่า 3 % เขาค้อ 2 % น้ำหนาว 1 % อ.วังโปร่ง ยังไม่ปรากฎจุดความร้อน

พื้นที่ที่เกิดไฟป่ามากสุดได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 35 % เขต สปก. 25 % พื้นที่เกษตรกรรม 29 % ป่าอนุรักษ์ 10 % ริมทางหลวง 1 %

สำหรับมาตรการการป้องกันและแก้ไข โดนเฉพาะพื้นที่เสี่ยงได้จัดทำแนวกันไฟ,ชิงเก็บ ลดเผา,การไถกลบตอซัง,สร้างเครือข่ายปบอดการเผาใรพื้นที่เกษตร 240 ราย,การใช้เทคโนโลยี่จัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา มีเกษตรกรเข้าร่วม 600 ราย นอกจากนั้นยังได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ได้จัดกำลังเต้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาภัยพิบัติ อสม โดนมีภารกิจ ลาดตระเวนป้องปราม,รณรงค์ขอความร่วมมือ งดเผา การปฏิบัติการเป็นไปอย่างความเข้มข้น เพื่อลดการเกิด Hotspot 50 % โดยจะใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด จับจริง ลงโทษผู้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าทุกราย

cr.ประชาสัมพันธ์ จง.พช.

%d bloggers like this: