สุราษฎร์ธานี // รู้แล้วบอกต่อ..! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 เปิดอบรม “ช่างกลึง” หลักสูตรระยะสั้น อบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย .

สุราษฎร์ธานี // รู้แล้วบอกต่อ..! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 เปิดอบรม “ช่างกลึง” หลักสูตรระยะสั้น อบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ทางสถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจในงานอาชีพช่างกลึงโลหะ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือช่างกลึงรูปพรรณ ซึ่งใช้เวลาในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพียง 30 ชั่วโมงเท่านั้น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 2 รุ่นคือ รุ่นแรกระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 (วันเสาร์-อาทิตย์) โดยจะทำการฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครจำนวนจำกัด สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.นิกร เกลี้ยงสงค์ โทร 095-7832165 และอ.จารุพร เทพอักษร โทร 086-9435313 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .

ข่าว : พจน์ คำจันทร์

%d bloggers like this: