ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์
ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและประธานอนุกรรมการ การตลาดทางดิจิตอล
ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ และลงพื้นที่ตรวจดูงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ และส่วนจัดแสดงสัตว์ พร้อมประชุมหารือให้คำแนะนำการสื่อสารทางการตลาดในระบบดิจิตอล ของ สวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: