รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2564

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2564

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.29 น. นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2564 พร้อมประกอบพิธีถวายสักการะ (พานพุ่มดอกไม้) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อแผ่นดิน โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: