พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ คาดเป้าจำหน่ายไว้ที่ 1,000 ล้านบาท

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ คาดเป้าจำหน่ายไว้ที่ 1,000 ล้านบาท

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ คาดเป้าจำหน่ายไว้ที่ 1,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณลานศูนย์ OTOP ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการเดินแบบโชว์ของดีผ้าเบญจศรีและวิถีวัฒนธรรมคน 4 เผ่า จาก 22 อำเภอ เช่นเผ่าเขมร เผ่าส่วย เผ่าเยอ และ เผ่าลาว การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก สมุนไพร ตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเข้าร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าโอทอปให้แก่ผู้สนใจได้เลือกชมและซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 4–5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายแก่ผู้สนใจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ด้วย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้เน้นการโชว์ผลงานการตัดและตกแต่งผ้าทอเบญจศรีจากสถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถในการพัฒนาฝีมือด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะการพัฒนามูลค่าของผ้าพื้นเมืองให้ตลาดและสังคมยอมรับ โดยเฉพาะยอดจำหน่ายผ้าเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ เช่นผ้าสีมะเกลือ สีมะดัน สีลาวา สีกุลา และสีลำดวน ในปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษตั้งเป้าไว้ที่ 1,000.-ล้านบาท แม้จะประสบสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ก็สามารถจำหน่ายได้ถึง 978 ล้านบาท และ ปี 2564 คาดเป้าจำหน่ายไว้ที่ 1,000.-ล้านบาทเช่นเดิม

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

%d bloggers like this: