รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ นอกสถานที่ ให้แก่บุคลากรของบริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ของบริษัทเชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.พว.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี แผนกการตลาด โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

%d bloggers like this: