สพม.38 ร่วมกับ คปภ.สุโขทัย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

สพม.38 ร่วมกับ คปภ.สุโขทัย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

สพม.38 ร่วมกับ คปภ.สุโขทัย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.38) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุโขทัย (คปภ.สุโขทัย) จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมส่งประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ดังนี้
1. ประเภทนักเรียน ผลงานรูปแบบเพลง
– โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ เงินรางวัล 20,000 บาท
– โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เงินรางวัล 5,000 บาท
– โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เงินรางวัล 4,000 บาท
– โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เงินรางวัล 3,000 บาท
2. ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนรูปแบบเพลง ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

– โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
– โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
– โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
3. ประเภทนักเรียน ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น
– โรงเรียนวังทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เงินรางวัล 5,000 บาท
– โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เงินรางวัล 4,000 บาท
– โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เงินรางวัล 3,000 บาท
4. ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
– โรงเรียนวังทองวิทยา
– โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
– โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: