หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนแม่สาย เข้าอบรมเรียนรู้ภาษาพม่า เพื่อเป็นการสื่อสารป้องกันโควิด-19

หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนแม่สาย เข้าอบรมเรียนรู้ภาษาพม่า เพื่อเป็นการสื่อสารป้องกันโควิด-19

หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนแม่สาย เข้าอบรมเรียนรู้ภาษาพม่า เพื่อเป็นการสื่อสารป้องกันโควิด-19

///////////////////////////////////////////////////////
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมในการสื่อสารภาษาพม่า เพื่อใช้ประสานงานพูด-คุย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และนำทักษะการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันภัยในสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่เมืองชายอำเภอแม่สาย ในทุกวันเสาร์ จำนวน 4 ครั้ง

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเดลต้า บ.ป่างยางใหม่ ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ อ.แม่สาย ซึ่งการอบรมไหนครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมอบรมถึง 84 คน ที่มีผู้เข้าร่วมสมัครในโครงการ เรียนรู้สื่อสารในภาษาพม่า จำนวน 100 คน โดยมีคณะครูสอนภาษาพม่ามาให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้

//////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน //////////////

%d bloggers like this: