วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดราชพฤกษ์ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมคนรักษ์เขาค้อ จัดเวทีเสวนาการให้ความรู้ในพื้นที่

ทภ.3 ส่งมอบคืนกรมป่าไม้และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาคประชาชน ให้ความรู้การ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของสภาองค์กรชุมชนกับข้อมูลที่ควรรับรู้ โดย ดร.เนรมิต พรมทา รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาค้อ และเจาะลึกการเปิดป่าตามมติ ครม. 25 มกราคม 2518 ในพื้นที่ 4 ตำบล โดยอาจารย์บุปผา จันทร์เพ็ง ประธานชมรมคนรักเขาค้อ , ทิศทางการต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมของคนเขาค้อ (กลุ่ม 135 )โดย นายดามพ์ จุฑาประวัติ ผู้แทนผู้ประกอบการเขาค้อ , ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกับการแก้ปัญหาในอนาคตในมุมมองของนักวิชาการ โดยอาจารย์สุริยันต์ เหล่าสุอาภา
รองประธานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านผังเมือง) และเสวนา “ความคิดเห็นและความต้องการร่วมของคนเขาค้อ” โดยให้ประชาชนคนเขาค้อผู้ร่วมในเวทีได้แลกเปลี่ยนความคิด และรับฟังปัญหาของประชาชนชาวเขาค้อในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบปัญหาเรื่องที่ดิน ซึ่งปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ มี 4 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กองทัพภาค 3 คืนให้กรมป่าไม้จำนวน 91,630 ไร่ กรมป่าไม้รับมอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1.พื้นที่ราษฎร 43,470 ไร่
2.พื้นที่ประกอบธุรกิจ (โรงแรม,รีสอร์ท ,ที่พัก) 3601 ไร่
3.พื้นที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์ 4,991 ไร่
4.พื้นที่คงสภาพป่า/ป่าชุมชน 12,688 ไร่
5.พื้นที่ตรวจยึด ดำเนินคดี 1,1 21 ไร่
6.พื้นที่ยังคงไม่ได้ลังวัด 22,495 ไร่
ในพื้นที่ดิน 4 ตำบลชาวบ้าน ได้อาศัยอยู่อาศัย ทำกิน กันมานานหลายปี ปัจจุบัน ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่า ตนเข้ามาอยู่อาศัยในฐานะเป็นผู้บุกรุกป่าสงวนได้อย่างไร ทั้งนี้จึงได้ร่วม ประชุมหารือ ปัญหาต่างๆที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เพื่อหาทางแก้ไขไปตามแนวทางตามกฎหมายต่อไป

%d bloggers like this: