กาฬสินธุ์นับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วยเรียบร้อย

กาฬสินธุ์นับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วยเรียบร้อย
บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วย ที่หน่วยเลือกตั้ง 38 ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเตรียมรายงานผลให้กกต.กลางพิจารณาประกาศรับรอง
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการ กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่เข้าติดตามบรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่เฉพาะหน่วย ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 38 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ปัญหาจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาไม่ตรงกับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 492 คน แต่การนับคะแนนพบว่ามีบัตรเลือกตั้งเพียง 490 ใบ หายไปจำนวน 2 ใบ เป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวที่มีปัญหา ทำให้กกต.กาฬสินธุ์ได้เสนอเรื่องไปยังกกต.กลางเพื่อพิจารณา กระทั่งมีการจัดการเลือกตั้งใหม่

สำหรับการเลือกตั้งล่าสุดครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ 290 คน จากผู้สิทธิ์ทั้งหมด 707 คน คิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ ผลคะแนนเบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร ได้ 118 คะแนน เบอร์ 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ได้ 124 คะแนน เบอร์ 3 นายกิตติพร อินทะสีดา ได้ 4 คะแนน และเบอร์ 4 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ได้ 5 คะแนน บัตรเสีย 5 บัตร และไม่ประสงค์ลงคะแนน 34 คะแนน อย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีผลต่อคะแนนการแพ้-ชนะ ของผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากผลคะแนนภาพรวมในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 คือนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครเบอร์ 1 ได้คะแนน 230,475 คะแนน ส่วนผู้ได้คะแนนอันดับ 2 คือ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ได้คะแนน 198,430 คะแนน ซึ่งมีคะแนนห่างกันมากถึง 32,045 คะแนน

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งวันนี้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่เปิดหีบเวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.ปิดหีบ ซึ่งมีมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 290 คน จากผู้สิทธิ์ 707 คน หรือคิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หลังจากนับคะแนนเสร็จ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะรายงานผลไปยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ก่อนที่จะรายงานผลการนับคะแนนไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารณาประกาศผลการรับรองนายกอบจ.กาฬสินธุ์ต่อไป

%d bloggers like this: