วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ วันแรก

วันที่8 กพ 2564 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การรับสมัครผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (หอประชุมชาญอนุสรณ์) ในวันแรกของการรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนไปให้กำลังใจผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยการมอบพวงมาลัยและดอกไม้ อย่างคึกคักจำนวนมาก

โดยในวันแรกของการรับสมัครนี้ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปยังสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่เวลาก่อน 08.00 น. และเริ่ม ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีผู้สมัครในวันแรกสำหรับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ของทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 18 คน และผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง (ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์คนล่าสุด)
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แบ่ง เขตเลือกตั้ง ออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่วประกอบด้วย 34 หน่วยเลือกตั้ง มีจำนวน ประชากร (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) รวม 20,665 คน เป็นชาย 9,638 คน และหญิง 11,027 คน / จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
รวม 15,983 คน แยกเป็นชาย 7,235 คน และหญิง 8,748 คน
โดยกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

พ.ต.อ.จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ประธาน กกต.ประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล กกต.ประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, นายธีระยุทธ ทองสุก กกต.ประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์,และนางนงคราญ สุคนธสาคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความพร้อม ในการดำเนินการรับสมัครและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

%d bloggers like this: