เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ออกรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ออกรับบริจาคโลหิต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับห้างท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ณ.บริเวณชั้นที่ 4 ของห้างท็อปแลนด์เริ่มเปิดบริการรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 10:00 น เป็นต้นไปซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

%d bloggers like this: