โรตารี พื้นที่ 9 มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา

โรตารี พื้นที่ 9 มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา

โรตารี พื้นที่ 9 มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา

วันที่ 17 ก.พ.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง โรงพยาบาลทับปุด และโรงพยาบาลพังงา โดยมีนายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายกดนตรี ศรีสุวรรณ สโมสรโรตารีตะกั่วป่า นายกณัฏฐา ชาญเลขา สโมสรโรตารีอันดามันพังงา นายกสุคนธ์ เทพณรงค์สโมสรโรตารีพังงา อดีตนายกสโมสรโรตารี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกสโมสรโรตารี ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
โรตารี พื้นที่ 9 ได้แก่ สโมสรโรตารีพังงา สโมสรโรตารีตะกั่วป่า และ สโมสรโรตารีอันดามันพังงา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Rotary Run 2020 @ Borsaen เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบสอดแขนมูลค่าเครื่องละ 130,000 บาท รวม 2 เครื่อง

มอบให้โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 1 เครื่อง และโรงพยาบาลทับปุด 1 เครื่อง และได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 8 เครื่อง รวมมูลค่า 8,800 บาท มอบให้โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 4 เครื่อง โรงพยาบาลพังงา 3 เครื่อง และโรงพยาบาลทับปุด 1 เครื่อง ซึ่งเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ได้นำนวัตกรรม Labolink smart OPD มีความสามารถในการอ่านค่าข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย และทำการเชื่อมโยงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆของโรงพยาบาลได้ทันที เป็นการสนับสนุนให้โรงพยาบาลตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้โรงพยาบาลมีความทันสมัยและนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดขั้นตอนการบริการ ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย และลดความแออัดภายในโรงพยาบาล

%d bloggers like this: