ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา จัดโครงการอบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา จัดโครงการอบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา

จัดโครงการอบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ ให้แก่ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และนายพงษ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน

การจัดอบรมครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา
โดยการเพิ่มทักษะการจัดทำและตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: