(มีคลิป) “พรชัย จิตรนวเสถียร” ผู้สมัครหมายเลข 1 ยื่นคำร้องต่อ ผอ.กกต.จังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจมีคุณสมบัติครบถ้วนในการลงสมัครนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้เอกสารชุดเดียวกันที่สมัคร สส. มั่นใจไม่ถือว่าผิดคุณสมบัติ

(มีคลิป) “พรชัย จิตรนวเสถียร” ผู้สมัครหมายเลข 1 ยื่นคำร้องต่อ ผอ.กกต.จังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจมีคุณสมบัติครบถ้วนในการลงสมัครนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้เอกสารชุดเดียวกันที่สมัคร สส. มั่นใจไม่ถือว่าผิดคุณสมบัติ

“พรชัย จิตรนวเสถียร” ผู้สมัครหมายเลข 1 ยื่นคำร้องต่อ ผอ.กกต.จังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจมีคุณสมบัติครบถ้วนในการลงสมัครนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้เอกสารชุดเดียวกันที่สมัคร สส. มั่นใจไม่ถือว่าผิดคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้นำเอกสารหลักฐานสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยสิทธิสมัคร ซึ่ง กกต.อาจสั่งให้ ผอ.กกต.เทศบาล นครเชียงใหม่ ประกาศเป็นผู้รับสมัครได้

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ผมได้รับการติดต่อทางจากโทรศัพท์จากเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างเป็นทางการว่า “ไม่รับสมัคร” เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยมีเวลาอุธรณ์คำสั่งภายใน 3 วัน คือวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และแจ้งให้ผมสามารถรับเอกสารคำสั่งถึงสาเหตุที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ออกประกาศ “ไม่รับสมัคร” ผมได้ที่เทศบาลในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา10.00น. ผมได้รับเอกสารแจ้งเหตุไม่รับสมัครผมเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้ผมได้รับทราบข้อกล่าวหาที่แท้จริงถึงสาเหตุว่า

“มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก ผู้ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในกรณีถือหุ้นกิจการสื่อสิ่งพิมพ์” ผมและทีมงานมีเวลาเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆ ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ซึ่งเอกสารหลายอย่างเป็นเอกสารทางราชการซึ่งสามารถติดต่อประสานงานรับเอกสารหลักฐานราชการได้ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นกำหนดการวันสุดท้ายในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ผมจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้

ด้วยระยะเวลาที่จำกัดเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ผมรับทราบถึงเหตุผลที่ “ไม่รับสมัคร” ผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถึงวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่

ผมขอยืนยันความถูกต้องในคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และได้นำเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งเอกสารหลายอย่างเป็นเอกสารทางราชการที่มีเวลาน้อยมากในการประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งมีเวลาจำกัดเพียงช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

“ผมเองมีธุรกิจหลักๆอยู่ 3 แห่ง คือโรงแรม 2 แห่ง และศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์และการศึกษา ซึ่งมีใบประกอบธุรกิจจดทะเบียนมานานกว่า 20 ปี จึงถูก คณะกรรมการ กกต.เทศบาลใช้เป็เหตุผลที่ไม่รับสมัครผม ซึ่งผมเองได้นำเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์เป็นเอกสารชุดเดียวกันที่ใช้ในการลงสมัคร สส. โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยสิ้นสุดแล้วทั้ง 2 กรณี กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผมผิดคุณสมบัติ ผมเองจึงได้นำเอกสารชุดนี้มาสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ดังกล่าว

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จะพิจารณาและออกคำสั่ง “รับหรือไม่รับสมัคร” ผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันสุดท้ายของสิทธิ์การยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งทาง ผอ.กกต.เชียงใหม่ ได้รับคำชี้แจงแล้ว ซึ่งในระหว่างนี้ผมเองก็ยังมีสิทธิ์ ในการหาเสียงได้ตามปกติ”นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง
cr.วัตร บ้านเมือง

%d bloggers like this: