สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด…จัดการขอรับอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด…จัดการขอรับอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด…จัดการขอรับอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา

เมื่อเวลา 09:30 น นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานพร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,เภสัชกรมานิตย์ ทวีกันต์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,วิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ครั้งนี้,(อสม)

อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกภาคส่วนร่วมรับฟังในครั้งนี้/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลขโทรศัพท์ 086 4562753

//////////
ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม
ประธานสื่อพชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: