ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา อาคารรัฐสภาชั้น 3 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา อาคารรัฐสภาชั้น 3 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา อาคารรัฐสภาชั้น 3 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ส.ว.) ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เมียนมา นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ (ส.ว.) นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ (ส.ส.) นายนพดล แก้วสุพัฒน์ (ส.ส.) และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ (ส.ว.) พร้อมด้วยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา สถานการณ์การเมืองในเมียนมา ท่าทีของอาเซียนและทั่วโลกต่อเมียนมา การค้าชายแดนเมียนมา และมาตรการ COVID-19

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: