นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ครั้งที่ 1/2564

นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ

นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ครั้งที่ 1/2564
จากนั้นให้การรับรองและประชุมหารือกับนาย Chris Cracknell ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าอังกฤษ-ไทย และคณะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าและด้านอื่นๆ ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: