วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

เริ่มแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

เริ่มแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

26 ก.พ.2564 เวลา 08.30 น.ณ. ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564. พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เช่น นาย เสรี หอมเกสร ปลัดจังหวัด เพชรบูรณ์ พ.ต.อ. ฐเดช กล่อมเกลี้ยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนร่วมพิธี

ก่อนพิธีบวงสรวงมีการแสดงรำถวายแด่เจ้าพ่อศาลหลักเมือง จากนั้นประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวง โดยมีเครื่องบวงสรวง พร้อมทั้งอาหารคาวหวานพร้อมสรรพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

กำกนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอย่างมะขามหวาน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง บ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองนครบาลเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: