กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระองค์ใหญ่ ฉลองครบรอบการก่อตั้งอำเภอฆ้องชัย 24 ปี

กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระองค์ใหญ่
ฉลองครบรอบการก่อตั้งอำเภอฆ้องชัย 24 ปี คณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประจำอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา สั่งจองหลวงปู่เทพศากยมุนีศรีฆ้องชัย พระพุทธรูปประจำอำเภอฆ้องชัย ขนาดบูชาและเหรียญ เพื่อหารายได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ลานฆ้องชัยมหามงคล

และพัฒนาลานฆ้องชัยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ประจำอำเภอ
นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประจำ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน มีมติเห็นชอบจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือหลวงปู่เทพศากยมุนีศรีฆ้องชัย เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำ อ.ฆ้องชัย ประดิษฐาน ณ ลานฆ้องชัยมหามงคล หน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย
นายศิวัชฐ์กล่าวว่า ในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดังกล่าว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งส่วนราชการ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วม จึงได้มีประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดสร้าง โดยสั่งจองหลวงปู่เทพศากยมุนีศรีฆ้องชัย ซึ่งจัดสร้าง 3 ขนาด คือ พระบูชา ขนาด 9 นิ้ว, พระบูชา ขนาด 5 นิ้ว และเหรียญบูชาพิมพ์เสมา เนื้อทองเหลือง พร้อมเลี่ยมกรอบและสร้อยไมคอน ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้ ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปหลวงปู่เทพศากยมุนีศรีฆ้องชัย ณ ลานฆ้องชัยมหามงคล และพัฒนาลานฆ้องชัย ให้เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวประจำ อ.ฆ้องชัยต่อไป
นายศิวัชฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพ่อค้า ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินจัดสร้าง “ฆ้องใหญ่มหามงคล” ณ ศูนย์ราชการประจำอำเภอฆ้องชัย ซึ่งมีพระพุทธรูปหลวงปู่เทพศากยมุณีศรีฆ้องชัยประดิษฐานประจำศูนย์ราชการประจำอำเภอฆ้องชัยควบคู่กัน เพื่อให้เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์และพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประจำอำเภอฆ้องชัยและของจังหวัดกาฬสินธุ์ในอนาคตต่อไป
“แต่ปัจจุบันพบว่าลานฆ้องชัยมหามงคล ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอีกหลายด้านเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่เชิงอัตลักษณ์ที่สำคัญประจำอำเภอฆ้องชัย สามารถดึงดูดความสนใจทั้งจากประชาชนในพื้นที่ ต่างพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อันสามารถจะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวฆ้องชัยในระดับรากหญ้า ประกอบกับในปี 2564 จะเป็นปีครบรอบการจัดตั้งอำเภอฆ้องชัยครบรอบ 24 ปี”

โดยในที่ประชุมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและผู้นำในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นควรให้มีการร่วมกันสร้างมหาบุญ มหากุศลจัดสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอ หลวงปู่เทพศากยมุนีศรีฆ้องชัย องค์จำลอง ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำอำเภอฆ้องชัย ที่ประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการประจำอำเภอฆ้องชัยมาตั้งแต่ต้น ให้มีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ (ขนาดหน้าตัก 9 เมตร ) เพื่อดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ได้แวะเวียนมากราบไหวสักการบูชา ควบคู่กับการเยี่ยมชม “ฆ้องชัยใหญ่มหามงคล” ที่ได้สร้างแล้วเสร็จก่อนหน้านี้
ดังนั้นเพื่อเป็นการหารายได้โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้จากประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาวัตถุมงคล แล้วนำมาจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ฯ ประจำอำเภอฆ้องชัย จึงขอเชิญร่วมกันสร้างมหาบุญสร้างมหากุศลสั่งจองวัตถุมงคลพระพุทธรูปประจำอำเภอฆ้องชัย”หลวงปู่เทพศากยมุณีศรีฆ้องชัย”ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว หรือ 9 นิ้ว และเหรียญเสมา “รุ่นฉลองครบรอบการก่อตั้งอำเภอ 24 ปี ดังกล่าว
สำหรับกำหนดการพิธีพุทธาภิเษก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รับวัตถุมงคลวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้มีจิตศรัทธาสนใจสั่งจอง สามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต อ.ฆ้องชัย 0819557132 หรือที่ทำการปกครอง อ.ฆ้องชัย 0631870804 ธ.ก.ส.สาขาฆ้องชัย หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนสร้างพระองค์ใหญ่ หลวงปู่เทพศากยมุนีศรีฆ้องชัย และพัฒนาลานฆ้องชัย เลขที่บัญชี 020144546976

%d bloggers like this: