พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเข้มกวดขัน ป้องกันร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเข้มกวดขัน ป้องกันร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร

จากมาตรการของรัฐช่วยเหลือประชาชนในผลกระทบ Covid-19 วันที่ 1 มีนาคม 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันร้านค้าโดยเฉพาะที่เข้าร่วมมาตรการของรัฐ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ในการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าโดยชัดเจน

ห้ามจำหน่ายสินค้าโดยผิดหลักเกณฑ์ตามมาตรการที่กำหนด เบื้องต้นการตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด จำนวน 1 ร้าน ทั้งนี้จะจัดหน่วยตรวจสอบร้านค้า ตลาด ทุกอำเภอ อย่างต่อเนื่อง “ผิดจริง จับดำเนินคดีตามกฎหมายจริง” โดยในวันนี้ ได้เปรียบเทียบปรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จำนวน 1 ร้านค้า ฐานความผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าภายในร้าน โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ สถานีตำรวจภูธรดงขุย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

%d bloggers like this: