ปืนใหญ่ Farm ” เด็กชอบ ผู้ใหญ่ชิลล์  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4  “ วิถีเกษตร ออร์แกนิก ฟาร์ม” สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สุดชิล ตีโจทย์ แหล่งเรียนรู้ยุค โควิด – 19

ปืนใหญ่ Farm ” เด็กชอบ ผู้ใหญ่ชิลล์  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4  “ วิถีเกษตร ออร์แกนิก ฟาร์ม” สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สุดชิล ตีโจทย์ แหล่งเรียนรู้ยุค โควิด – 19

” ปืนใหญ่ Farm ” เด็กชอบ ผู้ใหญ่ชิลล์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 “ วิถีเกษตร ออร์แกนิก ฟาร์ม” สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สุดชิล ตีโจทย์ แหล่งเรียนรู้ยุค โควิด – 19

หน่วยทหาร ค่ายจิรประวัติ เปิดประสบการณ์พิเศษกับศูนย์การเรียนรู้วิถีเกษตร ทั้งการ การเลี้ยงโคกระบือ, บริหารจัดการขยะ , เกษตรกรรมในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเด็กๆ จะได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน นอกจากจะได้ความสนุกแล้ว ยังได้ความรู้กับบ้านด้วย

พ่อแม่บ้านไหน ที่อยากพาลูกไปปล่อยพลัง หรือหากิจกรรมที่จะทำให้เจ้าตัวเล็กวางแทปเลตและมือถือแล้วหันหน้าเข้าหาธรรมชาติ มาทางนี้ไม่ผิดหวัง เพราะวันนี้ NokYu มีศูนย์การเรียนรู้พ่วงกิจกรรมรักธรรมชาติ ที่พร้อมพาเด็กไปสนุก แถมผู้ใหญ่ยังได้ชิลล์กับบรรยากาศอีกด้วยมาแนะนำ งานนี้บอกเลย สัตว์น่ารัก สวนผัก ฟาร์มพืช ปศุสัตว์ มีมาให้สัมผัสแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียว ไม่เชื่อ…ตามไปดู!!!

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม ” ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี วิถีเกษตร ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้จัดชุดครูฝึกประจำสถานีการเรียนรู้ เพื่อบรรยายแนะนำให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ในกิจกรรมโครงการที่สำคัญของหน่วย ได้แก่ โครงการธนาคารกระบือ ,โครงการบริหารจัดการขยะ ,โครงการเกษตรกรรมในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ(เกษตรกรรมเชิงปศุสัตว์) ,โครงการต่อยอดของเสียจากมูลสัตว์ในโครงการฯให้เกิดประโยชน์ ,การปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากดินมูลไส้เดือน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์ของพระราชามากยิ่งขึ้น มีนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 269 คน ณ พื้นที่เกษตรกรรม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรที่หน่วยทหารได้จัดสรรผืนแผ่นดินตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง สถานที่แห่งนี้ เป็นมากกว่า หน่วยทหาร แต่ยังเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงในพื้นที่จริงด้วย เพราะการเกษตรไม่ใช่แค่การปลูกข้าว แต่เป็นการนำเอาองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาให้ได้เรียนรู้ แบ่งออกเป็นสองโซนใหญ่ คือโซน การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ และโซนที่เป็นพื้นที่การเกษตร เรียนรู้วัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การทำการเกษตรแบบขาดแคลนน้ำ เป็นต้น

อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือกิจกรรมสนุกๆ สำหรับ เด็กๆ จะได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน กิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตและการเลี้ยงกระบือ สนุกกับกิจกรรมการได้นั่งหลังกระบือ ถ่ายรูป Landmark โพสต์ให้เพื่อนๆดู หรือ การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นหนึ่งอาชีพเสริมรายได้ให้ทหารกองประจำการ อุ้มแพะ การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน รูปแบบเกษตรอินทรีย์ Organic Vegetable หัดปลูกผักด้วยตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

%d bloggers like this: