นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน “วุฒิสภา” ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัด ฯ.ช่วยกันให้การต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการและลงสำรวจพื้นที่

นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน “วุฒิสภา” ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัด ฯ.ช่วยกันให้การต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการและลงสำรวจพื้นที่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

“คณะอนุกรรมาธิการ”( วุฒิสภา ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน .,
..โดย – นพ.พลเดช
ปิ่นประทีป ( สว.)

– นายดิเรกฤตร
เจนครองธรรม
-ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม
เพิงพานิชภักดี
– นายพิทักษ์
ไชยเจริญ
– นายสมชัย
บุตรสาระ
สมาชิกวุฒิสภา
– นายพล
พบพนาธรรม
– นายสุรพงษ์ พรมเท้า
อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
“วุฒิสภา”

ลงพื้นที่ร่วมเวทีประชุม
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ New normal ภาคประชาชน

ณ. ห้องประชุม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
– นายวีระศักดิ์
สุวรรณโณ
อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน “วุฒิสภา”
ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัด ฯ.ช่วยกันให้การต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการและลงสำรวจพื้นที่

จบรายงานข่าว

%d bloggers like this: