เยี่ยมไร่ชมสวน 4.0

เยี่ยมไร่ชมสวน 4.0

เยี่ยมไร่ชมสวน 4.0
28 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุรพงษ์ พรมเท้า คณะอนุกรรมาธิการ (วุฒิสภา) ประชุมร่วมกับเครือข่ายโดยส่งตัวแทน แต่ละกลุ่ม
…หลังจากที่ออกไปพบปะเชิญชวนให้ชุมชนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการขนาดเล็กของหน่วยงานจัดการระดับจังหวัด ครบรอบเดือนกว่าๆวันนี้ทุกชุมชนการมีส่วนร่วม

จำนวน 20 พื้นที่ร่วมได้ส่งแกนนำ(ตัวแทน) เข้าประชุมการพัฒนาโครงการ
(Project Development) ณ .มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และพร้อมที่จะเข้าร่วมกับกิจการเยี่ยมไร่ชมสวนเกษตรอินทรีย์ตามแผนงาน ราบรื่นดี

%d bloggers like this: