เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 3มีนาคม2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นายบุญลือ ธรรมธนานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม รับมอบน้ำดื่ม ณ เฮือนนายอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 3,600 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยว่า

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าทางภาคเหนือในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป รวมถึงกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ฯลฯ ได้ตระหนักและผนึกกำลังร่วมกันหาวิธีป้องกันแก้ไขให้ปัญหาหมอกควัน ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอร่วมเป็นกำลังใจเคียงข้าง สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จ

ในการนี้นายบุญลือ ธรรมธนานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้กล่าวขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอ.แม่แจ่ม เเละขอทางเครือฯ เดินหน้าเข้าช่วยเหลือสนับสนุนในทุกพื้นที่ต่อไป

%d bloggers like this: