มุกดาหารแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อการกุศล ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน

มุกดาหารแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อการกุศล ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน

มุกดาหารแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อการกุศล ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน 21 มีนาคม นี้
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว งานวิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน”

โดยมี พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร นางดรุณี มะโนขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ณ ช่างทองฟาร์ม บ้านคำเม็ก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ ทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล หารายได้เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการก้าวปันสุขวิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยแบ่งการวิ่งเป็น
FUN RUN 5 กม. ชาย ค่าสมัคร 399 บาท FUN RUN 5 กม. หญิง ค่าสมัคร 399 บาท
MINIMARATHON 10 กม.ชาย ค่าสมัคร 499 บาท MINIMARATHON 10 กม.หญิง ค่าสมัคร 499 บาท
HALFMARATHON 21 กม.ชาย ค่าสมัคร 599 บาท HALFMARATHON 21 หญิง ค่าสมัคร 599 บาท
V I P ค่าสมัคร 999 บาท

ซึ่งนักวิ่ง จะได้รับเสื้อและเหรียญและหน้ากากอนามัยเป็นที่ระลึก และถ้วยรางวัลในลำดับ 1- 5 และ ถ้วยรางวัลสำหรับการแต่งกายประกวดแฟนซีลำดับที่ 1-5 และรางวัล ขวัญใจนักวิ่งจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน ของจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหารอีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมการวิ่ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ชาวมุกดาหารและผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล การแบ่งปันเพื่อผู้ยากไร้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: