สุราษฎร์ธานี // กรมศุลกากร ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่เกาะสมุย คืนปูม้าสู่ทะเลไทย และเก็บขยะริมชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี .

สุราษฎร์ธานี // กรมศุลกากร ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่เกาะสมุย คืนปูม้าสู่ทะเลไทย และเก็บขยะริมชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ บริเวณชายหาดวัดพระเจดีย์แหลมสอ คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาราชการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ทำกิจกรรม CSR ”คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”ณ บริเวณชายหาดวัดพระเจดีย์แหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุย สนับสนุนพ่อ-แม่ พันธุ์ปูม้า 50 ตัว ลูกปูม้า 6 ถัง ลูกหมึกหอม 2 ถัง และได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด รวมถึงมอบเงินบริจาค สนับสนุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยนางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเกาะสมุย

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์
ภาพ/ข้อมูล : ธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุย

%d bloggers like this: