วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ อำนวยความสะดวก “น้องโฟโมส” นักท่องเที่ยวที่ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจรพร้อมมารดาเยี่ยมชมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ อำนวยความสะดวก “น้องโฟโมส” นักท่องเที่ยวที่ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจรพร้อมมารดาเยี่ยมชมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณปฐวี วัฒนภูขจรกุล(น้องโฟโมส) อายุ 25 ปี นักท่องเที่ยวที่ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร โดยมีคุณรัชดาพร ไคล์ ซึ่งเป็นมารดา ได้พาน้องโฟโมส เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องจากผู้ป่วยมีความประสงค์อยากชมสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้รถพยาบาลฉุกเฉินนำผู้ป่วยเข้าเที่ยวชมตามจุดต่างๆ เช่น ส่วนจัดแสดงแอฟริกา ชมสัตว์น้ำในอควาเรียม โดยมีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นำชมและให้คำแนะนำตลอดการเที่ยวชม ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก และยังฝากขอบคุณผู้บริหารสวนสัตว์ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกในการเที่ยวชมในครั้งนี้ด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: