สุราษฎร์ธานี // PEA สนับสนุน  2,000,000 บาท สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนบนเกาะสมุย .

สุราษฎร์ธานี // PEA สนับสนุน  2,000,000 บาท สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนบนเกาะสมุย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนเทศบาล4 วัดคีรีมาส โดยมีนายธวัช คงชาตรี รองปลัดเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายภิญโญ ทองเจิม ผู้ช่วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจักรกฤษณ์ มีเดช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะสมุย นายอำนาจ โชติช่วง ส.อบจ. เขตอำเภอเกาะสมุย นางชวนพิศ รุจิระยรรยง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายประพันธ์ พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายอำเภอเกาะสมุย นายทนงชิต จันทร์ทอง ประธานชุมชนหมู่บ้านท้องโตนด เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนายภิญโญ ทองเจิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันของชุมชน และโรงเรียนนอกจากนี้ PEA ได้ดำเนินการเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED เพื่อเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืน พร้อมขยายเขตระบบไฟฟ้าให้โรงเรียน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่ชุมชนบ้านพังกา ม.4 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จำนวน 10 ครัวเรือนอีกด้วย .ภาพ-ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: