ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ห้วงวันที่ 2 ถึง 5 เม.ย.64 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบ 9 จังหวัด 19 อำเภอ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,015 หลังคาเรือน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ห้วงวันที่ 2 ถึง 5 เม.ย.64 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบ 9 จังหวัด 19 อำเภอ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,015 หลังคาเรือน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ห้วงวันที่ 2 ถึง 5 เม.ย.64 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบ 9 จังหวัด 19 อำเภอ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,015 หลังคาเรือน

พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบวาตภัย ห้วงวันที่ 2 ถึง 5 เม.ย.64 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบว่า มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย 9 จังหวัด 19 อำเภอ 42 ตำบล โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 1,015 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 คน ปัจจุบันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารจาก กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ,กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้ว 12 หลังในพื้นที่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ,อ.สากเหล็ก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 1,003 หลัง

คาดว่าภายในสัปดาห์นี้กำลังทหารและหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัด จะช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด

สำหรับเหตุวาตภัยในครั้งนี้ อ.วังทรายพูน อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตรมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากที่สุด จำนวน 393 หลัง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร จัดกำลังทหารช่วยเหลือประชาชนแล้วในเบื้องต้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: