เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ อำเภอเมยวดีได้110ยูนิต

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ อำเภอเมยวดีได้110ยูนิต

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ อำเภอเมยวดีได้110ยูนิต

/สมนึก บุญศรี/0957579184-ข่าว

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิตจำนวน 110 ยูนิต คิดเป็น 49,500 ซีซี ดวงตา 8 ราย อวัยวะ 7 ราย

/สมนึก บุญศรี/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: