นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด นำบุคลากรด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค ล็อตแรก 2,000 โดส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด นำบุคลากรด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค ล็อตแรก 2,000 โดส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด นำบุคลากรด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค ล็อตแรก 2,000 โดส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า จังหวัดร้อยเอ็ด รอบแรก เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2564 นี้ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำบุคลากรด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) ประกอบด้วย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พ.อ.นายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะแพทย์และบุคลกรทางการแพทย์ เข้าร่วมรับวัคซีนในครั้งนี้ จำนวน 2,000 โดส

นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค (Sinovac) จำนวน 2,000 โดส ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้จัดเก็บและรักษาวัคซีนภายใต้มาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) ที่คลังวัคซีนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย จำนวน 1,000 คน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์ โดย ทีมบริหารจัดการวัคซีนของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะจัดบริการในวันที่ 5,7 และ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีการดำเนินการฉีดวัคซีนตามมาตรการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่การจัดเก็บวัคซีน การลงทะเบียน การฉีดวัคซีน ไปจนถึงการประเมินผลความครอบคลุมการ ฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งการจัดบริการครั้งนี้ จะทดสอบระบบบริการให้เป็นต้นแบบการบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับการจัดบริการสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้

โดยกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนรอบแรก เป็นบุคลากรด่านหน้า นำโดย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล โรงพยาบาลเอกชน และ อสม.จำนวน 960 คน และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนำไปทดสอบระบบการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลค่ายฯ จำนวน 40 คน รวม 1,000 คน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

%d bloggers like this: