สุราษฎร์ธานี // ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเกาะสมุย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ในในวันจักรี .

สุราษฎร์ธานี // ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเกาะสมุย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ในในวันจักรี .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักสงฆ์แหลมดิน ม.3 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เกาะสมุย

มอบหมายให้นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง เทศบาลนครเกาะสมุย หน่วยกำลังพลจิตอาสา ลูกจ้างโครงการบูรณาการ Tambon Smart Team ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสา 904 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันจักรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

ภาพ-ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: