รพ.น่าน เปิดห้องตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) ในระยะแรก รวดเร็ว ทันสมัย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร น่าน

รพ.น่าน เปิดห้องตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) ในระยะแรก รวดเร็ว ทันสมัย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร น่าน

5 เม.ย. น่าน รพ.น่าน เปิดห้องตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) ในระยะแรก รวดเร็ว ทันสมัย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร น่าน

โรงพยาบาลน่าน เปิดห้องตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) คัดกรองมะเร็งเต้านมได้ในระยะแรก รวดเร็ว ทันสมัย
ที่โรงพยาบาลน่าน พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ รพ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดห้องตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลของโรงพยาบาลน่าน โดยมี นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยนักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่งานเอกซเรย์ และประชาชนผู้รับบริการร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมี พญ.จิตสุภา สีต๊ะสาร หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.น่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน
พญ.อัจฉรา กล่าวว่า งานเอกซเรย์เต้านม เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย และการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ สิ่งสำคัญคือ มุ่งเน้นความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ
การตรวจเอกซเรย์เต้าได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และมีจำนวนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น เรื่อย ๆ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการตรวจเอกซเรย์เต้านม เพื่อสามารถคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ในระยะต้น และในโอกาสที่แผนกรังสีวิทยาได้ปรับเปลี่ยนเครื่องเอกซเรย์เต้านมเป็นระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ดิฉันในนามผู้บริหารโรงพยาบาลน่านขอเป็นกำลังใจ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของแผนกรังสีวิทยา ทุกคน จะมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดี และพัฒนางานต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ทางด้าน พญ.จิตสุภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาประมาณ 10 ปี งานบริการการตรวจเอกซเรย์เต้านม โรงพยาบาลน่าน ได้ให้บริการผู้ป่วยประมาณ 4,000 ราย ซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมีจำนวนมากขึ้น อ้างอิงจากข้อมูล ทะเบียนมะเร็ง หน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลน่าน สถิติผู้ป่วยมะเร็งปี 2561 มีจำนวน 92 ราย ปี 2562 จำนวน 114 ราย ปี 2563 จำนวน 120 ราย และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาจึงได้พัฒนาระบบการตรวจเอกซเรย์เต้านมให้ทันสมัย และปลอดภัยกับผู้รับบริการ โดยเปลี่ยนระบบการตรวจเป็นระบบดิจิตอล มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อรองรับผู้มารับบริการได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น
ทั้งนี้ ทางกลุ่มงานได้วางแผนการให้บริการในอนาคต ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม ในกลุ่มผู้รับบริการให้มากขึ้น โดยเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วในเวลาราชการ และจะเปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้.

%d bloggers like this: