สุราษฎร์ธานี // กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และอินทผาลัม เตรียมรับเดือนรอมฎอน .

สุราษฎร์ธานี // กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และอินทผาลัม เตรียมรับเดือนรอมฎอน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ได้มอบเครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรดให้กับ นายณรงค์ ก้าหรีมล๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมคัดกรอง และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชนบ้านเกาะมุกด์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

จากนั้นได้มอบผลอินทผาลัม ให้กับคณะกรรมการอิสลามมัสยิดอัลนุสเราะห์ (หนองน้ำขาว) เพื่อนำไปรับประทานในช่วงตลอดเดือนรอมฎอน ของชาวมุสลิม โดยมีคณะกรรมการมัสยิด และประชาชนเข้าร่วมในการรับมอบ โดยพิธีถือศีลอดจะมีขึ้นประมาณวันที่ 13 เม.ย. 2564 ซึ่งจะมีการถือศีลอดตั้งแต่รุ่งเช้า และจะละศีลอดในเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านมาโดยตลอดรวมถึงมุ่งเน้นให้ชุมชนดำเนินการโครงการพัฒนาชุมชน ภายใต้บทบาท กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

นางจันทร์จิรา ชายหมัด กล่าวว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ มุ่งเน้นทำประโยชน์ ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งด้านการศึกษา สังคม สุขภาพชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนดียิ่งขึ้น ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมไปถึงเยาวชนในพื้นที่ ในโอกาสเทศกาลรอมฎอน อันประเสริฐยิ่งเราจึงขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศาสนากิจอันดีงามด้วย”

ภาพ-ข่าว : ปชส.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์
รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: