ผู้ว่าฯพังงา นำข้าราชการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน’วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ผู้ว่าฯพังงา นำข้าราชการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน’วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ผู้ว่าฯพังงา นำข้าราชการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน’วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เม.ย. 64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กร และชมรมต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยพิธีในวันนี้มีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย โดยวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์ ทรงปกปักรักษาบ้านเมืองแผ่นดินไทยและสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศตลอดมาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น “วันจักรี” หรือ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

%d bloggers like this: