“กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจกำลังพล” ผบ.ร.14 มอบหมาย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.14 ร่วมกับ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ร.14 และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

“กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจกำลังพล” ผบ.ร.14 มอบหมาย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.14 ร่วมกับ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ร.14 และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ผบ.ร.14 มอบหมาย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.14 ร่วมกับ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ร.14 และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. พ.อ. ณรงค์ชัย เจริญชัย ผบ.ร.14 มอบหมายให้ พ.ต. ประเทือง แผนสูงเนิน นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.14 ร่วมกับ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ร.14 และ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในส่วนของ ร.14 คือ นางไมล์ แซ่ย่าง มารดาของ พลฯ ศตวรรษ แซ่ย่าง (สังกัด ร้อย.ค.หนัก ร.14) พร้อมทั้งมอบสิ่งของสำหรับใช้ในการอุปโภค และบริโภค ณ บ้านเลขที่ 96 ม.5 บ้านม้งขุนห้วยตาก (ห้วยงู) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: