อบจ.เชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋”

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋”

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋”

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในประเด็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋” เพื่อเป็นสืบทอด อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2564 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมและนำเสนอวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดศิลปะนาฏยมวยไทย การประกวดตีกลองพื้นบ้าน และจัดนิทรรศการการสาธิตจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาในอดีต นำเสนอภาพลักษณ์ด้านอาหารพื้นบ้าน งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สืบฮีต สานฮอย ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: