สุราษฎร์ธานี // ศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ปชส.สฎ. คนใหม่พบสื่อฯ พร้อมจัดอบรม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในยุคดิจิตอล .

สุราษฎร์ธานี // ศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ปชส.สฎ. คนใหม่พบสื่อฯ พร้อมจัดอบรม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในยุคดิจิตอล .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนวันที่ 8 เม.2564 ที่ห้องประชุม “บ้านไร่ มีสุข” อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการอบรม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในยุคดิจิตอล” โดยเป็นการพบปะสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนะนำตัวนายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ซึ่งได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี คนล่าสุด โดยนายศุภพงษ์ ได้กล่าวทักทาย และกล่าวถึงนโยบายการประชาสัมพันธ์ และแนวทางในการทำงานในปี 2564 รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมประชุม โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจากนั้นมีการบรรยาย “การตัดต่อโปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โดยน.ส.เศรณี นาวงศ์ และน.ส.จันทร์ตะวัน ใจสมุทร ต่อด้วยการเขียนข่าวสั้น โดยนายวัชระ บานเย็น และปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อดิจิตอล โดยน.ส.สุพัตรา เลี่ยมรัตน์ .

ภาพ-ข่าว : เสือ เมืองคนดี

%d bloggers like this: