วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เฮ!!ผู้มีความเสี่ยงสูง ของสวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดโควิด19 จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในพื้นที่ต่อเนื่องเข้มงวดทุกวัน

เฮ!!ผู้มีความเสี่ยงสูง ของสวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดโควิด19 จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในพื้นที่ต่อเนื่องเข้มงวดทุกวัน


นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สั่งการสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำความสะอาด พื้นที่อย่างเนื่อง
หลังจาก พบนักศึกษาฝึกงานติดโควิด19
ที่ผ่านมา

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้
มอบหมายให้ทุกฝ่ายทำความสะอาดพื้นที่
และฉีดพ่นเป็นซิลเวอร์นาโน(Nano9)ทุกๆวัน
โดยจัดเจ้าหน้าที่สลับเวรกันมาปฎิบัติงานทำความสะอาดและฉีดพ่นนาโน 9 ในพื้นที่ เช่นถนน อาคารสถานที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ อควาเรียม รถบริการนำชม รถกอลล์ ห้องทำงาน สำนักงาน และสถานที่รองรับประชาชนอย่างเข็มงวดในช่วงงดบริการเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ผู้มาเยือน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในอนาคต
ต่อไป

ล่าสุดผลการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด ไม่ติดโควิด 19
แต่ต้องกักตัว 14 วัน และทำการตรวจซำ้ตามมาตราการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: