ด่วน! บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 6 รายจากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ด่วน! บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 6 รายจากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดมีประกาศจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์บุคลากรในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีการติดเชื้อ COVID-19 จากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจน ส่งผลให้มีบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย
โดยทางโรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องยกระดับมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการติดเชื้อและไม่ให้เชื้อแพร่กระจายมากขึ้น ดังนี้
-รับบุคลากรที่ป่วยทุกคนให้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะ
-บุคลากรที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ Covid-19

ทางโรงพยาบาลได้กักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตามมาตรฐาน
-ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงพยาบาลตามหลักการควบคุมการระบาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ หลีกเลี่ยงการเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นหรือมีความประสงค์มาใช้บริการให้ยึดหลักและปฏิบัติตาม D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564