วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ดอนสัก “ล๊อกดาวน์” เกาะแรต สั่งคนในห้ามออก-คนนอกห้ามเข้า .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอนสัก ได้มีคำสั่งอำเภอดอนสัก ที่ 182/2564 เรื่องปิดพื้นที่ ห้ามการเข้า-ออก บ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ดอนสัก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีชาวบ้านบนเกาะ 1 รายติดเชื้อโควิด-19 จากญาติต่างจังหวัดที่เดินทางมาเยี่ยม ทั้งนี้ที่ริมถนนดอนสัก-ขนอม ได้ติดป้ายไวนิล “ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในเกาะแรตโดยเด็ดขาด ” ส่วนบริเวณปากทางเข้าสู่หมู่บ้านเกาะแรต และที่หน้าหมู่บ้านมีประกาศมาตรการเร่งด่วน 4 ข้อคือ

1.กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย
2.คนนอกห้ามเข้าพื้นที่ 100 %
3.คนในชุมชนห้ามออกไปด้านนอกยกเว้นไปทำงาน
4.ใส่หน้ากากอนามัย 100 % โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.เฝ้าอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านไว้

สำหรับชุมชนบ้านเกาะแรต เป็นเกาะขนาดเล็กเนื้อที่ 650 ตารางเมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 500 เมตร มีสะพานเชื่อมจากฝั่งแผ่นดินสู่เกาะ เป็นชุมชนชาวประมงไทยเชื้อสายจีนไหหลำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมีโฮมสเตย์ และร้านอาหารทะเลเป็นที่ชื่นชอบนักท่องเที่ยว ตามประวัติที่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาบอกว่า แต่เดิมนั้นเกาะแห่งนี้ไม่มีผู้คน แต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีชาวจีนอพยพมาจากเกาะไหหลำแล้วแวะพักที่เกาะแห่งนี้ เมื่อดูว่าเป็นเกาะที่เหมาะสมต่อการตั้งรกราก จึงปักหลักตั้งหมู่บ้านเล็ก ๆ ขึ้น ปัจจุบันจึงจะเห็นว่าประชากรทั้งหมดบนเกาะร้อยละ 85 เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนที่เรียกกันว่า เกาะแรต เพราะเรียกตามชื่อต้นไม้ท้องถิ่นที่อยู่บนเกาะที่ชื่อว่า “ต้นขี้แรต”

บนเกาะแรตมีบ้านเรือนอยู่ราว ๆ 90 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน มีบางส่วนที่ปรับเปลี่ยนบ้านเรือนให้เป็นโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว .

รายงาน : เสือ เมืองคนดี

%d bloggers like this: