องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มอบห้องความดันบวก ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มอบห้องความดันบวก ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานรับมอบห้องความดันบวก จำนวน 3 ห้อง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายธนกฤช จิริวิภากร เลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ สมาชิก ส.อบจ.ศรีสะเกษ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีส่งมอบห้องความดันอากาศบวก” (Positive Pressure SWAB Room) ในโครงการมอบห้องความดันบวกให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ #ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #CareTogether เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยทับทัน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19

ซึ่งเครื่องดังกล่าวนี้มีประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก เพราะเปนนวัตกรรมที่ไดมีการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมห้องความดันบวก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกคล่องตัว ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองคนไข้หาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสัมผัสโดยตรงของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาติดต่อ และเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย ในการเขารับการรักษาไดอยางรวดเร็ว ต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: