วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพชรบุรี -เปิดสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งแรก ผวจ.เพชรบุรี ร่วมยินดีนายก”มล”

เพชรบุรี -เปิดสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งแรก ผวจ.เพชรบุรี ร่วมยินดีนายก”มล”

เมื่อวันนี้ 30 เม.ย. 64 เวลา 15.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งแรก โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง, นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

บรรยากาศในที่ประชุม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ ที่ได้รับการเลือกตั้ง และ กกต ประกาศผลรับรองผลเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเป็น นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เป็นตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ในสภาเทศบาล
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาท ถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งทุกท่านล้วนจะต้องมีความสำคัญต่อความสำเร็จของกิจการเทศบาล โดยมี นายกเทศมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ /ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ /ตลอดจนนโยบาย

ส่วน สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แทนปวงชนในเขตเทศบาล ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบตรวจสอบ/ ควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร /ออกกฎข้อบังคับ /ข้อบัญญัติ/ เพื่อใช้ในเขตเทศบาล ภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่ให้ไว้
นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังอำนวยอวยพรให้การบริหารกิจการสภาเทศบาลจงนำพาประโยชน์และนำพาความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลให้พัฒนาถาวรสมตามเจตนารมณ์
สำหรับการลงมติแต่งตั้งตำแหน่งประธานสภา ที่ประชุมมีมติให้นายไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล ดำรงตำเเหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง และนายฉลาด พุกเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

%d bloggers like this: