วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรี พร้อมมอบนโยบายและกรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาล บุคลากรด่านหน้า

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรี พร้อมมอบนโยบายและกรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาล บุคลากรด่านหน้า

เย็นวันนี้ (30 เม.ย.64) ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมามอบนโยบายและกรอบการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งติดตามการแก้ปัญหาโควิด -19 และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนโดยนายสุธีทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและสรุปผลการเตรียมพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสถานการณ์โควิด -19 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ยับยั้ง และรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 234 ราย รักษาหายแล้ว 45 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต และในวันที่ 1พฤษภาคม ทาง ศบค.ได้ประกาศให้จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง ซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น
ขณะที่ข้อมูลสถิติสถานการณ์เตียงที่รองรับผู้ป่วยในจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน พบว่ายังมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยเพียงพอทั้งโรงพยาบาลรัฐและ โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 364 เตียง โรงพยาบาลรัฐมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 145 เตียงมีผู้ป่วย 100 เตียง เตียงว่าง 45 เตียง /โรงพยาบาลสนาม “ จันท์ประชาร่วมใจ” บ้านจันทเขลมเตียงทั้งหมด 210 เตียง มีผู้ป่วย 48 เตียงคงเหลือเตียงว่าง 162 เตียง / โรงพยาบาลเอกชนมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 9 เตียง แต่เต็มแล้ว ทั้ง 9 เตียง ขณะที่ Hospitel มีความพร้อมแต่ยังไม่ถึงวิกฤติที่จะต้องเปิดใช้เนื่องจากเตียงรักษาผู้ป่วยยังมีว่างเพียงพอ

หลังจากประชุมและมอบนโยบายแล้วเสร็จนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่คัดกรอง และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโดย นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสรุปขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาถึงโรงพยาบาล การนำส่งต่อผู้ป่วย และยืนยันมั่นใจจังหวัดจันทบุรีมีเตียงรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งทหาร โรงพยาบาลเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชนต่าง ๆ ที่พร้อมเพื่อให้สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรีคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: