วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ลาดตระเวนทางน้ำ สถานการณ์ฝั่งเมียนมาปะทะกันต่อเนื่อง ด้าน ทหารพราน 36 ออกลาดตระเวนทางน้ำเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย

#ลาดตระเวนทางน้ำ สถานการณ์ฝั่งเมียนมาปะทะกันต่อเนื่อง ด้าน ทหารพราน 36 ออกลาดตระเวนทางน้ำเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย

สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา บริเวณริมน้ำสาละวิน ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมา ทางฝ่ายความมั่นคง ระบุ ยังได้ยินเสียงปืนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่อง บริเวณฐานด๊ากวิน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ กรณีที่จะมีการอพยพของราษฏรกะเหรี่ยงเพิ่มเติม หากทางทหารเมียนมายังใช้การปฏิบัติการทางอากาศโจมตี

ขณะที่ทาง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฎิบัติการบ้านแม่สามแลบ ออกลาดตระเวนทางน้ำ ตั้งแต่ท่าเรือจุดผ่อนปรนแม่สามแลบ ถึง ท่าเรือบ้านสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทำการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อตรวจสอบ/สกัดกั้น ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การลักลอบลำเลียงยาเสพติด การลักลอบขนอาวุธสงคราม หรือ การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน คุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามแนวริมฝั่งลำน้ำสาละวิน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังคงตั้งจุดตรวจบริเวณหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ห้ามบุคคลภายนอก และสื่อมวลชน เข้าไปในพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ และ ห้ามเดินเรือในแม่น้ำสาละวิน ขณะที่ราษฏรไทยบ้านแม่สามแลบที่อพยพอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยกองก๊าด ยังคงได้รับความดูแลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นหน่วยงานหลัก

%d bloggers like this: