วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หายไวๆนะลูก ทหารพราน 36 ร่วมสกายด๊อกเตอร์ บินด่วนช่วยเหลือเด็กอายุ 1 ปี ไข้สูง จากบ้านสล่าเชียงตอง เข้ารักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

#หายไวๆนะลูก ทหารพราน 36 ร่วมสกายด๊อกเตอร์ บินด่วนช่วยเหลือเด็กอายุ 1 ปี ไข้สูง จากบ้านสล่าเชียงตอง เข้ารักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.48 น. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้จัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 212 จำนวน 1 ลำ พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 จึงได้สั่งการให้จัด นายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานกองทัพบก โดยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจาก บ้านสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มายังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สะเรียงรอรับตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วย คือ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ชนาปิติ อายุ 1 ปี เป็นราษฎร บ้านกองเป๊าะ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการไข้ หายใจเหนื่อย ถ่ายเหลวมา 5 วัน จึงได้รีบร้องขอความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะการส่งต่อผู้ป่วยไปให้ถึงมือแพทย์ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก และสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังนเรศวร พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

%d bloggers like this: