วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คล้องพระแทนใจ…ทหารปืนใหญ่ไม่ทิ้งกัน …ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ปลื้ม “พลทหาร” สอบผ่านเป็นนักเรียนนายสิบ เดินสู่เส้นทางทหารอาชีพ มอบของขลังคล้องคอ พระ ” รุ่นเสือปืน 10

“คล้องพระแทนใจ…ทหารปืนใหญ่ไม่ทิ้งกัน …ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ปลื้ม “พลทหาร” สอบผ่านเป็นนักเรียนนายสิบ เดินสู่เส้นทางทหารอาชีพ มอบของขลังคล้องคอ พระ ” รุ่นเสือปืน 10 ”

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในพิธีคล้องเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม ” รุ่นเสือปืน 10 ” พระเกจิอาจารย์ แห่งวัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับทหารกองประจำการที่มีวินัยดี ความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มุมานะ พากเพียรจนสามารถสอบผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย พลทหาร จิรสิน จรรยา ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และพลทหาร อรรถกร หมื่นคำยอง ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ซึ่งจะเดินทางเพื่อไปรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รวมถึง พลทหาร สิทธิพล รักษาผล ทหารกองประจำการรุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองหนุนในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบรุ่นที่ 11 เหล่าทหารปืนใหญ่ ซึ่งจะเดินทางเพื่อไปเข้ารับการศึกษาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทางทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนกองทัพบกต่อไป

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบโอวาทแนวทางการศึกษาและการรับราชการในอนาคตให้แก่น้องๆทหารกองประจำการ ทั้ง 3 นาย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป ณ โถงหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นอกจากนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้เสริมสร้างด้านคุณวุฒิและคุณสมบัติให้ทหารกองประจำการมีความพร้อม เสริมความรู้วิชาการ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแกร่ง ด้วยการออก
กำลังกายตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา จัดติวเข้ม
ก่อนสอบทั้งภาควิชาการและทดสอบร่างกาย แม้
กระทั่งอำนวยความสะดวกในการสมัคร และการ
เดินทางไปสอบเตรียมความพร้อมให้ทหารกอง
ประจำการทุกด้าน จนกระทั่งทหารกองประจำ
การได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ตระหนักดีว่า ทหารกองประจำการเป็น
กำลังพลที่มีทักษะพื้นฐานด้านทางทหาร หากได้รับ
โอกาสและการส่งเสริมจะสามารถปฏิบัติงานในฐานะ
ทหารอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” ขอแสดงความยินดีกับทหารกองประจำการ และครอบครัวที่ประสบความสำเร็จได้ก้าวหน้าสู่การเป็นข้าราชการทหารอย่างเต็มภาคภูมิ และเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นทหารที่ยึดมั่น
ในอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ประชาชนตลอดไป”

%d bloggers like this: